fbpx

PORT EXCLUSIVE

KLANTENSERVICE

Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
  3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal PORT EXCLUSIVE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  4. Aan de leveringsplicht van PORT EXCLUSIVE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PORT EXCLUSIVE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Privacy
De privacy wordt gewaarborgd door de privacy policy. Deze beschrijft hoe de informatie, die u bij gebruik van deze website aan Port Exclusive verstrekt, wordt gebruikt en beschermd. Port Exclusive verzekert u dat uw privacy is beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie, waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacy verklaring.
Retourneren
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PORT EXCLUSIVE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij PORT EXCLUSIVE via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PORT EXCLUSIVE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Bestellen
U kunt het product bestellen door het product in uw winkelwagen te stoppen en dan door te gaan met het invullen van de benodigde gegevens.
Betalen
U kunt via het veilige iDeal of Paypal betalen.
Account Informatie
U kunt uw account informatie ten alle tijden bijwerken.